Nước Tẩy Trang Mắt & Môi (90ml) Nước Tẩy Trang Mắt & Môi (90ml)
Son Màu Dạng Bút Chì ORANGE021 (3g) Son Màu Dạng Bút Chì ORANGE021 (3g)
Son Màu Dạng Bút Chì RED199 (3g) Son Màu Dạng Bút Chì RED199 (3g)
Son Màu Dạng Bút Chì PURPLE675 (3g) Son Màu Dạng Bút Chì PURPLE675 (3g)
Son Màu Dạng Bút Chì PINK213 (3g) Son Màu Dạng Bút Chì PINK213 (3g)
Son Màu Dạng Bút Chì Magenta 232 (3g) Son Màu Dạng Bút Chì Magenta 232 (3g)
Mascara Dày & Cong Mi 01 (9g) Mascara Dày & Cong Mi 01 (9g)

ZA

Mascara Dày & Cong Mi 01 (9g)

220,000 VND 209,000 VND

Bút Kẻ Mắt Dạng Nước (0.5ml) Bút Kẻ Mắt Dạng Nước (0.5ml)
Bút Kẻ Mắt Dạng Gel  BK999 (0.13g) Bút Kẻ Mắt Dạng Gel  BK999 (0.13g)
Nước Tẩy Trang (300ml) Nước Tẩy Trang (300ml)

ZA

Nước Tẩy Trang (300ml)

295,000 VND 279,000 VND

Sữa Tẩy Trang (100g) Sữa Tẩy Trang (100g)