Bông Tai Đính Đá BT2802-5 Bông Tai Đính Đá BT2802-5
Chỉ còn 01 SP
 • One size
Bông Tai Đính Đá BT2802-9 Bông Tai Đính Đá BT2802-9
Chỉ còn 02 SP
 • One size
Bông Tai Tròn ER14-18 Bông Tai Tròn ER14-18
Chỉ còn 01 SP
 • One size

Shirley

Bông Tai Tròn ER14-18

129,000 VND 89,000 VND

Bông Tai Tua Rua ER14-17 Bông Tai Tua Rua ER14-17
Chỉ còn 01 SP
 • One size

Shirley

Bông Tai Tua Rua ER14-17

129,000 VND 89,000 VND

Dây Chuyền Metatic Nhọn NL14-12 Dây Chuyền Metatic Nhọn NL14-12
Chỉ còn 01 SP
 • One size
Vòng Cổ Đá Lớn-NL14-10 Vòng Cổ Đá Lớn-NL14-10
Chỉ còn 01 SP
 • One size

Shirley

Vòng Cổ Đá Lớn-NL14-10

169,000 VND 119,000 VND

Vòng Cổ Metal Layer NL14-9 Vòng Cổ Metal Layer NL14-9
Chỉ còn 01 SP
 • One size

Shirley

Vòng Cổ Metal Layer NL14-9

169,000 VND 119,000 VND

Kiềng Kim Loại NL14-8 Kiềng Kim Loại NL14-8
Chỉ còn 02 SP
 • One size

Shirley

Kiềng Kim Loại NL14-8

169,000 VND 119,000 VND

Vòng Cổ Bohemian NL14-7 Vòng Cổ Bohemian NL14-7
Chỉ còn 02 SP
 • One size

Shirley

Vòng Cổ Bohemian NL14-7

149,000 VND 99,000 VND

Dây Chuyền Metal NL14-6 Dây Chuyền Metal NL14-6
Chỉ còn 01 SP
 • One size

Shirley

Dây Chuyền Metal NL14-6

159,000 VND 109,000 VND

Dây Chuyền Đá Tròn NL14-5 Dây Chuyền Đá Tròn NL14-5
Chỉ còn 01 SP
 • One size
Bông Tai Tua Rua Vintage ER14-4 Bông Tai Tua Rua Vintage ER14-4
Chỉ còn 01 SP
 • One size
Bông Tai Tua Rua ER14-1 Bông Tai Tua Rua ER14-1
 • One size

Shirley

Bông Tai Tua Rua ER14-1

149,000 VND 99,000 VND

Bông Tai Tua Rua ER14-1 Bông Tai Tua Rua ER14-1
 • One size

Shirley

Bông Tai Tua Rua ER14-1

149,000 VND 99,000 VND

Bông Tai Dài Marble Mosaic ER74-11 Bông Tai Dài Marble Mosaic ER74-11
Chỉ còn 02 SP
 • One size
Dây Chuyền Ethnic NL74-9 Dây Chuyền Ethnic NL74-9
Chỉ còn 02 SP
 • One size

Shirley

Dây Chuyền Ethnic NL74-9

229,000 VND 159,000 VND

Bông Tai Hình Hộp Vuông ER74-7 Bông Tai Hình Hộp Vuông ER74-7
Chỉ còn 01 SP
 • One size
Bông Tai Đá Trắng Đen ER74-3 Bông Tai Đá Trắng Đen ER74-3
Chỉ còn 01 SP
 • One size
Dây Chuyền Marble Mosaic NL74-2 Dây Chuyền Marble Mosaic NL74-2
 • One size
 • One size